Genel Müdür’ün notu;

Kısa tanımlaması ile “Sürdürülebilirlik” gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini riske atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmedir.

BDÇ, bir geri dönüşüm şirketidir,  sürdürülebilirlik zaten iş kolu itibarı ile de temel vizyonumuzla çok çakışmaktadır, ancak bu  çakışmanın  içeriğini çağdaş bir vizyon ve uygulama   dizisi ile doldurma  zorunluluğumuzun da  farkındayız.

Yüksek  metalik verimlilik,   yüksek enerji verimliliği, minimum atık ve minimum çevre etkisi, geri dönüştürülebilir tüm atıkları prosesin bir girdisi haline getirerek kullanma, sıfır atık hedefini gerçekleştirmek ve çalışan güvenliği ve sağlığını geliştirmek sürdürülebilirlik vizyonumuzun alt ögeleridir.

Bu hedefler, çağdaş bir yönetim biçimini, çevre ve bilgi temelli çelik yapım prosesini gerektirir. Gelişme ve dönüşüm sonsuz  ve sürekli  yeni  yöntemlerle  kendini  yenileyen  bir süreçtir.

BDÇ  olarak ,  toplumumuz,  çalışanlarımız     ve   müşterilerimiz için sürdürülebilir Çelik üretimini  gerçekleştirme  yolculuğumuza  devam etmekteyiz.

Bilecik Demir Çelik
Muammer BİLGİÇ

Sürdürülebilirlik Politikamız

Çelik; özellikle sanayi devrimi sonrası  günlük hayatın  önemli bir parçası oldu. Birçok diğer sektörün ana girdi malzemesi olarak kullanılan çelik, dünyanın en  temel endüstriyel sektör ağlarından birini oluşturuyor. Süreç içerisinde sürekli büyüyen sektör için yeni ihtiyaçlar ve talepler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuruluşların bunlara cevap vermesi sadece kendileri için değil, yaşanabilir bir dünya için de önem arz etmektedir.

Ağır sanayi grubuna giren çelik üretimi, birçok düzenleme ile daha uygar modeller geliştirerek günümüzde yeşil ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Ancak kimliğinin önemi gereği bu katkının arttırılması; dünyaya saygılı olmak ve canlılara karşı sorumluluk anlayışı içerisinde devam ettirmesi gerekmektedir.

Sadece üretimde değil, diğer tüm değerlere saygılı politika anlayışımızı devam ettirmekteyiz. Şirket oluşumumuzu; çevre, ekonomi ve sosyal statüde değerlendiriyoruz. İçerisinde yaşadığımız dünyanın bize sağlamış olduğu kaynakların verimli kullanımı hem bugünün hem de yarınının en önemli konusudur. Bunun için geliştirilmiş olan modelleri tercih etmemiz ve yeni yöntemler geliştirmemiz politikamızın temelidir. Firma çalışanlarımız ve gelecek kuşaklar için uygar ve yaşanabilir bir dünya sağlamak önceliğimizdir.

 
“Sürdürülebilirlik; bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanmasıdır.”

 

Toplum İçin Sürdürülebilirlik

Nüfus artışı ile globalleşen dünya; sosyal düzenin geçmiş uzantılarından bu yana sürekli yeni toplumsal ihtiyaçlar ve düzenlemelere gereksinim duymuştur. Uygarlaşma sürecinin gerektirdiği iyileştirmelere cevap vermek, sürdürebilirliğin yapı taşlarından olan toplumun ihtiyaçlarına çözümler üretmeyi ve üretilen tüm çözümlere ortak olmayı gerektirmektedir. Dünya üzerinde etkinliğini sürdüren tüm gereksinimlerin canlılar için var olduğu gerçekliğinin bilincinde olarak yaşamamız gerektiğinin farkındayız. Tüm canlıların haklarını gözeterek üretim yapıyoruz.

Tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Herkes; cinsiyet, ırk, renk,din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın eşit olarak yaşamalı ve doğuştan gelen bu hakları hepimiz tarafından korunmalıdır.

Öncelikli olarak beraber üretim yaptığımız çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve ürünlerimizi kullanan müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm tedarik ve üretim zincirimiz boyunca çalışan insanlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalar yapmaya, sosyokültürel fırsatlar sunmaya ve ekonomik imkanlar sağlamaya Bilecik Demir Çelik olarak devam edeceğiz.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Dünyamız, yakın gelecekte çevresel konularda ciddi bir tehlike altındadır. Küresel ısınmanın doğal kaynaklar ve yaşanılabilir alanlar üzerindeki olumsuz etkisinin 21. yüzyıl ortalarında net bir biçimde göstereceğini yüzlerce çalışmada görmekteyiz.

 

Ekolojinin, milyonlarca yıl boyunca süregelen oluşumlar ile bize sunmuş olduğu doğal kaynaklar sanayinin hızlanması ile birlikte tehlikeli boyutta azalmıştır. Söz konusu doğal kaynaklar içerisinde çevrimin anahtarları olan su ve hava gibi, canlıların temel ihtiyaçları da bulunmaktadır. Binlerce kilometre kare alanlarda stoklanan atıkların üretime geri kazandırılması, aktif üretim anında çıktıların değerlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının alternatif yöntemler ile kullanılması gerekmektedir.

Üretim sürekliliğinin sağlanmaya çalışılması yanında; atık miktarlarının azaltılması, kaynakta ayrıştırma, geri kazanım, geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin değerlendirilmesi, su kaynaklarının korunması, gaz emisyonlarının kontrolü, toprak kirliliğinin önlenmesi çalışmalarını da ön planda tutmaktadır. Bilecik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş., sürekli iyileştirme fikri ile hareket etmeyi ilk hedef olarak belirlemiştir.

2018 yılı içinde  Tamamlanan Çevre Yatırımları;

  • Toz toplama sistemi iyileştirme çalışmaları,
  • 300.000 m3/sa kapasiteye sahip 2 adet toz toplama sistemi eklenmesi,
  • Fabrika içi yolların betonlaştırılması,
  • 2014 yılından bu yana 380 adet ağacın dikilmesi,
  • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanmış olan Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Sahası yapımı,
  • Soğutma Suyu temini için yapılan Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi çıkışından arıtılmış atıksu alınması için yapılan su hattı projesi,
  • Cüruf ve refrakter atıklarının geri kazanımı amacı ile yapılan Kırma-Eleme Tesisi,
  • Atık Yönetimi ve çevre bilincinin oluşması amacı ile Bilecik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılı itibari 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi almıştır.

Bilecik Demir Çelik’in İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temelini ‘’0 Kaza Yaklaşımı’’ oluşturmaktadır. Çalışanların sağlığı ve vücut bütünlüğünü korumak amacı ile yönetimin en üstünden başlayarak çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.

 

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Yaşayabilmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için üretmek zorundayız. Yeni fikirler ve uygulamalar daha fazla üretimin ve daha iyi üretimin temel bir parçası olarak ele alınmalıdır. Ekonomik olarak büyüme; ilermeyi ve modernizasyonu temel olarak almalıdır.

Hedeflerin belirlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi  zorunluluktur. Yeni üretim modelleri, alternatif süreçler ve en önemlisi bilime dayalı yöntemler tüm sektöre kazandırılmalıdır.

Verimli üretim sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu olmaya devam edecektir.

Bilecik Demir Çelik olarak çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için  ekonomik olarak büyümek zorunda olduğumuzun farkındayız. Aynı zamanda bölgesel kalkınma ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaya devam edeceğiz.

Toplum ve çevre ihtiyaçları ile çelişmeyen ve her dönem için yükselen hedeflerimiz ile ekonomik büyümeye devam ediyoruz. Bu süreçte; alternatif üretim teknikleri, yüksek verimlilik ve verilere dayalı yönetim biçimi ile geleceğe yönelik adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirliğin 3 ilkesinden biri olan ekonomik kalkınma politikasıyla belirlemiş olduğumuz temel ve risk fırsatlarımız ile bu sürecin içerisinde olacağımızı taahhüt ediyoruz.

”Esas zorluk; yeni fikirlerin geliştirilmesi değil, eski düşünce yapısının terk edilmesidir.”

 

Sürdürülebilirlik için Risk ve Fırsatlar

Hedeflerin ve potansiyellerin değerlendirmesi için güncel yönetim sistemi olan risklerin ve fırsatların belirlenmesidir. Bilecik Demir Çelik sürdürülebilirlik için sistematik olarak birbiri ile ilişkili risk ve fırsatlarını belirlemiştir. Tüm risk ve fırsatları entegre olarak birbiri ile multi-disipliner yaklaşım ile ilişkilendirmekteyiz. Zaman doğrusu üzerinde, üretim öncesinden müşteriye kullanım sürecine kadar geniş bir tedarik zincirinin tümü bizim için önemlidir.

Belirlemiş olduğumuz risklere çözümler üreterek ve bu riskleri fırsatlara çevirerek hem kendi bünyemizde hem de bizimle bağlantılı tüm ortaklarımıza yaşanılabilir bir dünyada beraber var olacağımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir toplum düzenine ortak olan ve ekonomik olarak sürekli gelişim göstererek faydalı bir firma olmaya devam edeceğiz.