Duyurular

Yukarıda bilgileri yanlı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket(ler) ile Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili maddelerine İstinaden birleşmesine karar verilmiş olup bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 18.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

read more

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci Maddesi Gereği Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Devralan)
Şirketimiz alacaklılarının ve birleşen şirket alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte birleşmenin geçerlilik kazandığı 08.11.2019 tescil tarihinden İtibaren en geç üç ay İçerisinde Bilecik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin Poyra OSB 13 Cad. No.210 Bozüyük Bilecik adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 157 nci maddesi gereğince İlan olunur.

read more