Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 3200
Mersis Numarası : 0170029316500015
Ticaret Sicili Müdürlüğü : Bozüyük Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Ünvanı
BİLECİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Poyra OSB 13,CBd. No. 1/0 Bozüyük-Bilecik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci Maddesi Gereği Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Devralan)

Yukarıda bilgileri yanlı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket(ler) ile Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili maddelerine İstinaden birleşmesine karar verilmiş olup bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 08.11.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimiz alacaklılarının ve birleşen şirket alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte birleşmenin geçerlilik kazandığı 08.11.2019 tescil tarihinden İtibaren en geç üç ay İçerisinde Bilecik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin Poyra OSB 13 Cad. No.210 Bozüyük Bilecik adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 157 nci maddesi gereğince İlan olunur.

Devralan Şirket(ler) Bilgileri
Ticaret Sicili Müdürlüğü: Eskişehir Ticaret Sicil müdürlüğü
Ticaret Sicili Numarası : 47678
Mersis Numarası : 0997140029000001
Ticaret Ünvanı: Zedya Tanıtım Organizasyon Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ İHSAN KILIÇ imza
64909094652

Yönetim Kurulu Başkan Yrd
YASİN KILIÇ
64879095604

Yönetim Kurulu Üyesi
EROL KILIÇ ima
64831097288

Yönetim Kurulu Üyesi
SELDA KILÇ NEHİR imza
64651 103220

Share